Cách phá mật khẩu windows

Vào Windows boot usb sau đó chạy cmd vào ổ chứa windows bằng cách ghi vào cmd > c: tiếp tục ghi > ren utilman.exe utilman.exe.old tiếp > copy cmd.exe utilman.exe sau đó khởi động lại máy vào windows khi vào đến phần hiển thị điền mật khẩu bấm tổ hợp phím windows+u lúc này [...]

By | 2018-06-12T12:09:51+00:00 June 12th, 2018|Uncategorized|

Windows 10 bị lỗi share folder

Nếu windows 10 bị lỗi không share được cho những máy khác, mặc dù đã kiểm tra tất cả nastaveni sharing folder và đã thử tắt cả filewall mà vẫn không được thì làm theo cách sau. Windows + X > Windows PowerShell chọn (Admin) > chạy lệnh "Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $true" > nó sẽ hỏi [...]

By | 2018-05-23T11:21:52+00:00 May 23rd, 2018|Uncategorized|