QUY ĐỊNH BẢO HÀNH CƠ BẢN

CÔNG TY MULTISERVICE : Bảo hành tất cả các sản phẩm, thiết bị phần cứng mà công ty cung cấp theo luật zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník của Cộng hòa Séc.  Thời hạn bảo hành theo luật định là 2 năm (trừ một số thiết bị ngoại lệ và thời hạn bảo hành của từng thiết bị có ghi trên phiếu bảo hành).  Nơi tiếp nhận và xử lý bảo hành là văn phòng công ty Multiservice TTTM Sapa, Libusska 319, Praha. Địa chỉ để tiếp nhận thiết bị gửi qua bưu điện là : Nguyễn Hoài Vũ, Na Okruhu 387 Praha 142 00. Khi khách hàng gửi thiết bị về công ty, cần thông báo trước qua điện thoại. Với phần mềm được cài đặt bởi KTV của công ty, công ty sẽ cung cấp hỗ trợ cơ bản.

Sau khi nhận được thông báo đã sử lý xong bảo hành hoặc sửa chữa, khách hàng cần tiếp nhận lại thiết bị bảo hành trong vòng 60 ngày. Ngoài thời gian đó công ty không chịu trách nhiệm về những thiết bị trên.

QUY TẮC 1 ĐỔI 1

  • Quy tắc này chỉ có giá trị với những đợt khuyến mãi (Akce) nhất định, có ghi rõ áp dụng quy tắc này. Trong những trường hợp còn lại áp dụng quy định bảo hành cơ bản, có đăng trên dvkt.cz.
  • Quy tắc 1 đổi 1 áp dụng khi mặt hàng tương ứng không thể sửa trong thời gian 2 ngày làm việc sẽ được đổi sang một thiết bị tương đương khác miễn phí, thao tác cài đặt lại trên thiết bị mới miễn phí.
  • Công ty không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu xảy ra và về chi phí vận chuyển thiết bị cần bảo hành tới trụ sở công ty.
  • Quy tắc 1 đổi 1 áp dụng trên thời gian bảo hành cơ bản của thiết bị tương ứng.